News Item: Pekeliling Pindaan Harga Jamuan Semasa Mesyuarat Dalaman untuk Staf
(Category: Pekeliling)
Posted by Pustaka Intranet Administrator
Thursday 22 March 2012 - 06:14:17

Surat pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada staf mengenai pindaan harga untuk seorang staf semasa mesyuarat dalaman.

This news item is from Pustaka Negeri Sarawak Staff Portal
( http://web.pustaka-sarawak.com/web/news.php?extend.1318 )